• บริษัท เอเชีย แปซิฟิก อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

Sangusa Lojananont

อาจารย์ แสงอุษา โลจนานนท์

ประวัติการศึกษา (Education)

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) จาก Syracuse University, New York
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • 1999-ปัจจุบัน : Asia Pacific Innovation Center Co., Ltd
 • 1998-1999 : IBM (Thailand) Co., Ltd

ประสบการณ์ด้านวิทยากร

 • เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม & วิทยากร ที่ Asia Pacific Innovation Center Co., Ltd.
 • ได้รับรางวัลผู้บรรยายยอดเยี่ยม Instructor Award จาก IBM (Thailand) Co., Ltd.
 • เป็นผู้แต่งหนังสือ การบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ (EQ with Thai SMILE), กลยุทธ์สะกิดความเก่งด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ (Leadership EQ) และ ศิลปะสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ (Executive EQ)

เป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและเอเชีย อาทิ

 • IBM
 • Oracle
 • Merill Lynch
 • General Motors
 • Tipco Food
 • True
 • การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย
 • บ้านปู
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • การบินไทย
 • สหพัฒนพิบูล
 • สถาบันการบินพลเรือน
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปูนซิเมนต์ไทย
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ธนาคารกรุงเทพ