DTN Business Plan Award

DTN Business Plan Award

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ได้รางวัลชมเชย (ได้ที่ 4) ของประเทศ ในการแข่งขัน DTN Business Plan Award

iTunes U

แนะนำ iTunes U ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเนื้อหาการเรียนการสอนโดยคณาจารย์จากคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่านทาง iPhone, iPad และเครื่อง Mac ได้

CBS KnowledgeNet

แนะนำ CBS KnowledgeNet

CBS KnowledgeNet เป็นคลิปวีดีโอบน YouTube ที่มีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการบริหารจัดการต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.youtube.com/user/CBSknowledgeNET

Media-Player

CBS Innovative Business Online

แนะนำบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเบื้องต้น สำหรับนิสิตทุกคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดการแบรนด์ การตลาดในศตวรรษที่ 21 การทำความเข้าใจงบการเงิน

Glasses2020

แว่นเก่าเราส่งต่อ

โครงการแว่นเก่าเราส่งต่อเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมแว่นตาทั้งเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาหรือแว่นกันแดด นำมาปรับปรุงสภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม ก่อนมอบให้ผู้ที่มีปัญหาสายตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งในเขตกรุงเทพและในชนบท สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ทางเพจ facebook.com/shareglasses

Farewell Shi 72

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต (Shi 72) ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ปี 4 ประจำปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558   เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 4-5-6 โรงแรม Inter-Continental Bangkok กำหนดการ 18.00 น. พบกัน ณ ห้อง Pinnacle 4-5-6 19.00 น. พิธีกรเรียนเชิญ หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมรับประทานอาหาร และ ชมการแสดง 21.00 น. นิสิตแสดงมุติตาจิตต่ออาจารย์ ประธานนิสิตกล่าวขอบคุณอาจารย์ อาจารย์อวยพรลูกศิษย์ 21.30 น. ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน [layerslider id=”3″]