DTN Business Plan Award

DTN Business Plan Award

DTN Business Plan Award
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ได้รางวัลชมเชย (ได้ที่ 4) ของประเทศ ในการแข่งขัน DTN Business Plan Award